Kościół pw. Apostołów
Piotra i Pawła

Godziny Mszy

Msze Święte niedzielne i świąteczne: 7:00, 9:00, 11:15, 18:00

Poniedziałki, środy: 7:00

Wtorki, czwartki, piątki: 18:00 

Soboty: 18:00

Historia

W okresie międzywojennym, Jaworzynka nosiła się z zamiarem budowy koscioła. W 1931 roku, ze sprawozdania wizytacji kanonicznej ksiądza biskupa Stanisława Adamskiego wynika, że planowano budowę kościoła filialnego. W marcu 1947 roku, odbyło się zebranie w sprawie utworzenia Komitetu Budowy Kościoła. We wrześniu, tego samego roku odebrano plac pod budowę kościoła. Projekt wykonał Józef Raszka, który zatwierdził inż. Wróblewski. Prace techniczne prowadził Paweł Haratyk. Bezpłatną siłę roboczą dała miejscowa ludność.

Kopanie fundamentów rozpoczęło się 22 września 1947 roku, następnie rozpoczęto betonowanie – zakończone 16 października 1947 roku. Ówczesny probosz – Emanuel Grim w asyście wikarego Alojzego Raszki, księdza Franciszka Toboli oraz ks. prof. Jana Michałka dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

Pomimo licznych trudności, prace budowlane posuwały się naprzód, i tak 29 czerwca 1950 roku kościół pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, został poświęcony przez księdza dziekana Handzlika z Jabłonkowa.

Scroll to Top